Pogodnosti

Zašto izabrati baš mene?

ohm Indian Wedding Croatia Traditional hindu rituals

Izvorni tradicijski vedski obred

lotus Indian Wedding Croatia Traditional hindu rituals

Dugogodišnje iskustvo i profesionalnost

map place Indian Wedding Croatia Traditional hindu rituals

Dostupnost u svim djelovima Hrvatske i susjednih država

O meni

Moje ime je Šimo Pejić (Šimantadvipa das). Član sam Centra za vedske studije Zagreb. Bavim se proučavanjem i prakticiranjem tradicionalne Bhagavat dharme, sustava vrijednosti, filozofije i kulture koja se bazira na drevnim Vedama.

Od 1991. godine do 2000. godine živio sam u ISKCON hramu u Zagrebu, Njemačkoj i Indiji. U tom periodu sam učio od svog duhovnog učitelja Krisna Ksetra Swamija te ostalih autoriteta na području vedske znanosti utemeljene u djelima A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada.

Specijalizirao sam se za izvođenje vedskih rituala i obreda baziranih na vedskim tekstovima i drugim spisima koji prate Vede kao što su Agama šastre i vaišnava pancharatra.

Popis rituala i ceremonija koje radim:

  • Arcana (sve aktivnosti povezane sa procesom obožavanja Božanstava, Arca vigraha, proces prana pratistha)
  • Vivaha samshara (vedski obred vjenčanja )
  • Pumsavana samskara (ritual za dobivanje zdravog djeteta)
  • Nama-karana (ritual davanja imena djetetu)
  • Mundana, Cudha-karana (prvo šišanje djeteta)
  • Anaprašana (davanje prvih žitarica djetetu)
  • Upanajana samskara (harinam i vaišnava dikša inicijacije)
  • Antjesti kriya (pogrebni ritual)

Šimo Pejić Tel: +38513490741    E-mail: simo.pejic@gmail.com

web dev & hosting by: Linkram Digital

hrHR